Artur Habant

Dyplomata z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w polityce europejskiej. Ekspert do spraw komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej, relacji z mediami i dyplomacji publicznej. Rzecznik Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE – tworzył strategie komunikacji i koordynował działalność informacyjną Polski w Brukseli. Wcześniej Charge d’Affaires Ambasady RP Niderlandach, skretarz Konferencji Utrechckiej – dwustronnego forum współpracy na temat polityki europejskiej, rzecznik i pierwszy sekretarz ds. politycznych Ambasady w Sztokholmie w okresie przedakcesyjnym. W MSZ zajmował się między innymi stosunkami z Niemcami, Litwą, krajami skandynawskimi i Parlamentem Europejskim. Przed wstąpieniem do służby dyplomatycznej pracował w mediach, w tym w Panoramie TVP2 oraz w lubelskiej telewizji TNL. Absolwent filologii angielskiej na UMCS w Lublinie i dyplomacji na Uniwersytecie Oksfordzkim. Włada biegle językiem angielskim,  niemieckim, niderlandzkim i szwedzkim oraz zna język francuski, hiszpański i rosyjski. http://habant.eu+48 600 439 948