Etykieta i komunikacja w biznesie

Znajomość zasad komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, umiejętność tworzenia pierwszego wrażenia, znajomość klasycznego dres code, stosowanie się do zasad etykiety stołu, znajomość kultury wina to podstawy budowania właściwego wizerunku firmy lub organizacji. Instytucjom rządowym, samorządowym oraz przedsiębiorstwom współpracującym z instytucjami publicznymi proponujemy szkolenia z etykiety, komunikacji i wizerunku poszerzone o elementy protokołu dyplomatycznego. Firmom i instytucjom publicznym współpracującym z podmiotami zagranicznymi oferujemy szkolenia poszerzone o elementy różnic międzykulturowych, co jest doskonałym wstępem do szkolenia specjalistycznego dotyczącego wybranego rynku zagranicznego. Firmom i osobom zajmującym się szeroko pojętą komunikacją proponujemy szkolenia z komunikacji interpersonalnej, społecznej i medialnej. 

„Etykieta, komunikacja i wizerunek w biznesie z elementami protokołu dyplomatycznego” 

„Etykieta, komunikacja i wizerunek w biznesie z elementami różnic międzykulturowych” 

„Komunikacja społeczna i protokół dyplomatyczny” 

„Komunikacja interpersonalna, społeczna i medialna”+48 600 439 948