Ambasador Jan Wieliński 

Specjalista w zakresie Afryki Subsaharyjskiej, były dyplomata pracujący w ambasadach RP w Kenii, Liberii, Nigerii i Zimbabwe. Na placówkach dyplomatycznych w Afryce spędził ponad 20 lat. W latach 2007-2010 był przedstawicielem Polski w Grupie Roboczej Unii Europejskiej ds. Afryki. Reprezentował Polskę na wielu konferencjach międzynarodowych m.in. ds. ochrony środowiska [UNEP] i osiedli ludzkich [Habitat] oraz na konferencjach Organizacji Jedności Afrykańskiej i Unii Afrykańskiej. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych koordynował polityczną i gospodarczą współpracę Polski z krajami Afryki Subsaharyjskiej.Absolwent studiów politycznych i podyplomowych dyplomatycznych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Studiował także na UW. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej.Obecnie aktywnie uczestniczy w działalności Krajowej Izby Gospodarczej jako dyplomatyczny doradca Prezesa przygotowując misje gospodarcze do Afryki i prowadząc seminaria biznesowe dla przedstawicieli polskich firm zainteresowanych współpracą gospodarczą z Afryką. Współpracował m.in. z Navimor International, PwC, Polmot Holding, BGZ BNP Paribas.+48 600 439 948