Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem profesjonalistów, którzy reprezentowali Polskę poza granicami naszego kraju, realizowali dyplomatyczne, polityczne i gospodarcze projekty międzynarodowe, zajmowali się komunikacją międzynarodową i międzykulturową, znają dobrze zwyczaje i kulturę biznesową w najważniejszych regionach i krajach świata. Oferujemy szkolenia, coaching, wsparcie negocjacji międzynarodowych i doradztwo w trakcie zagranicznych delegacji biznesowych dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, które szukają dla siebie miejsca na rynkach zagranicznych, w szczególności w krajach pozaeuropejskich. Do współpracy zapraszamy także instytucje publiczne, rządowe i samorządowe, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w obrzerze właściwej i skutecznej komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej, budowaniu pozytywnego wizerunku managera i reprezentowanej przez niego organizacji. 

Andrzej Braiter – 

Tadeusz Chomicki – 

Krzysztof Płomiński – 

Jan Wieliński – 

Krzysztof Turowski – 

Paweł Grotowski –

Artur Habant – 

Piotr Rakowski – 

Olgierd Rzeczycki –+48 600 439 948