Paweł Olgierd Grotowski

Ekspert i trener w zakresie etykiety i komunikacji w biznesie, protokołu dyplomatycznego i różnic kulturowych. Wieloletni pracownik MSZ, UKIE i KPRM. W latach 2005 – 2011 w Protokole Dyplomatycznym MSZ, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację ponad 150 wizyt na najwyższym szczeblu z udziałem Prezydentów i Premierów, w kraju i za granicą.Absolwent Instytutu Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’ Administration, a także Studium Bezpieczeństwa Narodowego organizowane przez Uniwersytet Warszawski i Akademię Obrony Narodowej. Absolwent Szkoły Liderów Społecznych i Politycznych przy Fundacji im. R. Schumana.Od 2010 roku prowadzi szkolenia z zakresu Etykiety i Protokołu Dyplomatycznego. Współpracuje z Warszawską Izbą Gospodarczą, Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, Krajową Szkołą Administracji Publicznej. Zrealizował ponad 100 szkoleń m.in. dla Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice, Zarządu IKEA, PGE, Poczty Polskiej oraz pracowników wielu instytucji samorządowych, uczelni wyższych, przedsiębiorstw polskich i zagranicznych.+48 600 439 948